شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی درطرح تکریم

انواع مراجعه کنندگان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
• مراکز آموزشی
• هیات مدیره و مدیران
• مشتریان پیمانکاران نیروهای حجمی انبار، خدماتی ،جایگاهها و...
• جایگاهداران و فروشندگی ها
• کارخانجات و شرکتهای مصرف کننده سوخت
• کشاورزان ،مرغداران،گلخانه داران،روستائیان و ...
• رانندگان نفتکشها
• پیمانکاران حمل و نقل
• سازمانهای دولتی
• ارباب رجوع
• رسانه ها
• واحدها ی تابعه و نهادهای نظارتی
• کارکنان
• سازمانهای همکار
• نمایندگان

فعالیتهای انجام شده
• انتخاب بازرسین طرح تکریم
• برگزاری جلسه طرح تکریم
• انجام پیگیرهای لازم جهت اجرایی شدن مصوبات صورتجلسه
• تهیه بروشور،پوسترو کتابچه راهنمای مراجعین ونواحی در جهت شناسائی ومعرفی شرکت ،سامانه هوشمند،و...
• تخصیص فضای مناسب جهت رفاه ارباب رجوع یا واحد سازمانی اداری و آموزشی
• ساختمانهای تفریحی از جمله سالن ورزشی ،رستوران و مهمانسرا برای کارکنان شرکت
• تدوین منشور اخلاقی شرکت ،اهم وظایف کارکنان ،تهیه استندهای رومیزی،تابلوی سردربها ،نصب کارت شناسائی کارکنان در سینه
• تاسیس باجه بانک ملی در منطقه به علت بعد مسافت در جهت رفاه ارباب رجوع و کارکنان
• برگزاری جلسات ملاقات با مدیر و معاونین ،جلسه شورای اداری ،جلسه پرسش و پاسخ ، صندوق ارتباط با مدیر،صندوق پیشنهادات و جلسات نظام مشارکت
• نصب تلفن و شماره تلفنهای داخلی شرکت در قسمت راهرو ستاد و نصب تلفن همگانی در منطقه
• تعبیه آب سرد کن و امکانات سرگرمی و مطالعاتی جهت رفاه ارباب رجوع
• کتابخانه و واحد سمعی و بصری در جهت تکریم کارکنان
• استقرار تلفن گویای شرکت
• توزیع ،جمع آوری و جمعبندی فرمهای نظرسنجی بین مصرف کنندگان عمده و جزء، جایگاهداران ،مراجعین جایگاههای عرضه سوخت ،و مراجعین شرکت
• رسیدگی به دستورات مدیر منطقه برانتقادات و پیشنهادات مندرج در فرمهای نظر سنجی و ارائه آن به واحدها و نواحی مربوطه وارجاع پاسخها بر حسب موضوع به مدیر منطقه و مراجعین
• اهدای لوح تقدیر به کارکنانی که بهترین برخورد مناسب را با ارباب رجوع داشته اند.
• آموزش کارکنان مجموعه درزمنیه طرح تکریم ارباب رجوع
• ارسال مهمترین عناوین روزنامه ها ی هرروز از طریق سیتم برید به کارکنان
• تشکیل کمیته مقابله بابحران به منظورآمادگی درشرایط اضطراری وسوخترسانی به شهروندان درمواقع احتمالی قطع گاز
• ساماندهی طرح مانورسوخترسانی باتعدادی نفتکش 2 و6 هزارلیتری به عنوان واحدها ی سیاروتعدادی فروشندگی وجایگاه عرضه سوخت به عنوان واحدثابت جهت توزیع نفت سفید دربین شهروندان
توزیع نفت سفید مورد نیاز مردم با حضور واحدهای سیار در محلات سطح شهر د رصورت قطع گاز در شهرستانها
• ذخیره سازی سوخت جایگزین
• نصب ژنراتور برق در 46 جایگاه عرضه سوخت استان در راستای سوخترسانی مطلوب به خودروهاو به منظور جلوگیری از اتلاف وقت.
• درجه بندی 30 جایگاه استان
• اجرای پروژه های عمرانی در منطقه درسال1387 نسبت به 4 سال ماقبل آن ازرشد5/2 برابری برخورداربوده است که مهمترین پروژه های انجام شده درسال 87 انتقال فرآورده به خط لوله –اجرای سیستم باس کوپلر-فیبرنوری –بازسازی وزیباسازی جایگاه 1 ساوه و2 اراک-اجرای سپریتورواحداندازه گیری می باشد.
• اجرایی شدن طرح کهاب (عملیات کاهش ،هدایت،انتقال وبازیافت بخارهای بنزین ) برای نخستین باردرکشوردر62جایگاه عرضه سوخت درظرف مدت کمتراز2 ماه
• قدرت انتقال فرآورده های نفتی ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی به مخازن شرکت خطوط لوله ومخابرات از350هزارلیتردرساعت به 700 هزار لیتر رسیده که این اقدام به منظور جلوگیری ازاتلاف وقت ،ممانعت ازاستهلاک تجهیزات ,کاهش تعمیرات ونگهداشت تجهیزات ومهمتر از همه ، ارسال سریع وبه موقع فرآورده به خط لوله ودرنهایت فراهم سازی امکان دسترسی به موقع مصرف کنندگان به فرآورده ودرجهت جلب رضایت هرچه بیشترارباب رجوع صورت گرفته است .با لوله کشی های جدید، فرآورده به محض دریافت از پمپهای پالایشگاه مستقیما وبدون ورود به مخازن این شرکت به خطوط لوله انتقال می یابد.
• ازآنجاکه نیروهای خدماتی فعال در واحدهای عملیاتی با وجود فعالیت در محیط آلوده انبارهای نفت و سرو کار داشتن با مواد خطرناک، کمترین حقوق را دریافت می کنند.و در زمستان سال 86 با وجود سرمای 42 درجه زیر صفر در تاسیسات نفتی اراک، با ایثار و از خودگذشتگی، سوخترسانی را به نحو مطلوب انجام دادند. به دلیل محدودیت های قانونی امکان قدرشناسی مادی از نیروهای خدماتی فراهم نشد ولی باتمهیدات درنظرگرفته شده درسطح این منطقه در پائیز سال گذشته، بخشی از پاداش توزیع بین 70 نیروی خدماتی توزیع تا از تلاشهای فراموش نشدنی آنان تشکر گردد
• جذب تعداد7 دستگاه نفتکش 6چرخ به روش واگذاری تسهیلاتی توسط ناوگان حمل ونقل این شرکت ازدیگراقدامات موثردرجهت سوخترسانی به موقع به مردم می باشد.
• درحال حاضربیش از400 دستگاه نفتکش وگازکش تحت پیمان 4 شرکت حمل ونقل مواد نفتی ،درسوخترسانی منظم وبرنامه ریزی شده با این منطقه همکاری می نمایند
باتلاش همکاران مهندسی انبارنفت منطقه ،قدرت بارگیری نفتکوره توسط مخزندارراه آهن از2 میلیون لیتر درروز به 4 میلیون لیترافزایش یافته است.که درشرایط اضطراری نیزاین رقم بلافاصله تا 7 میلیون لیترقابل افزایش می باشد.
• ازآنجاکه تقویت روحیه رانندگان نفتکشها موردتوجه مدیریت منطقه می باشد واین قشرنیزجزومراجعین به منطقه بوده وجلب رضایت این گروه منتج به رضایتمندی مردم ازنحوه سوخترسانی خواهدشد، فضای پارکینگ انبارنفت این منطقه به مساحت تقریبی 5 هکتار به منظوررفاه حال پیمانکاران حمل ونقل ورانندگان نفتکشها ،به بخشهای مختلفی ازقبیل نمازخانه ،رستوران ،خوابگاه،آرایشگاه وتعداد زیادی غرفه، تجهیزشده است.
• درجهت تامین نیازخودروهای گازسوزوهمچنین حرکت درراستای سیاستهای وزارت نفت درجهت تغییرالگوی مصرف از سوختهای فسیلی به گازطبیعی تاکنون 15 جایگاه عرضه سوخت دومنظوره (بنزین وگازطبیعی) درسطح این منطقه راه اندازی ومورداستفاده مردم قرارگرفته است. و14 جایگاه دردست اقدام می باشد
• شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران طی اطلاعیه ای به مناطق پخش موضوع تبدیل تلمبه های فروش مجاری عرضه ازتک نازله به دونازله راابلاغ کردوبراساس همین اطلاعیه این منطقه نسبت به اجرای این روش اقدام کردکه خوشبختانه بااین روش ارائه سوخت به مشتریان باسرعت بیشتری صورت می گیردوازایجادصفهای طولانی درمجاری عرضه جلوگیری می شود.
• تجهیز جایگاههای عرضه سوخت سطح استان مرکزی درسال 1387 به سیستم دوربین مداربسته درجهت افزایش ضریب امنیت درجایگاهها
• بروز رسانی اطلاعات نفتکشها توسط واحد حمل ونقل
• استقرار سیستم اتوماسیون اداری در ستاد
• شماره دهی حواله ها وبارنامه ها به صورت سیستمی
• تبدیل فروش درنواحی از سیستم dos به سیستم windows
• انتقال اطلاعات انبارها به صورت روزانه به ستاد
• پرداخت کرایه حمل براساس اطلاعات انبارهای نفت
• سیستم اطلاع رسانی ارسال فرآورده به متولیان ،مصرف کنندگان و مشتریان
• رسیدگی به شکایات شرکت از طریق واحدکنترل نظارت
• راه اندازی تلفن نظارت و بازرسی منطقه
• بازدیدهای دوره ای درقالب گروه معین


  

 

 

 

 

 

 

   

اطلاع رسانی:


برای اطلاع رسانی زمان انجام کار از لینک زیر استفاده کنید.

 

دانلود به صورت PDF

 

 

واحد بازرگانی:

توسعه منطقی و موزون جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی درسطح کشور با هدف تامین رفاه وتسهیلات برای مردم و تعریف جایگاه بعنوان یکی از مولفه های شهر سالم در جهت دسترسی آسان شهروندان ,جلوگیری از اتلاف سوخت و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری درکلان شهرها از اهداف عالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد، درهمین راستا همگام با آسان سازی مقررات و روشها وتعریف مسئولیتها دربخشهای تصدیگری و حاکمیتی و آزاد سازی طراحی و احداث جایگاه و تاکید بر روز آمدی استانداردها , اطلاع رسانی مناسب جهت ورود به حوزه توزیع فرآورده های نفتی و آگاهی عموم از قوانین ومقررات موجود در دستور کار این شرکت قرار داشته ودارد .
امید است با روان سازی و آشنایی با الزامات و چگونگی اقدام در جهت احداث جایگاه اختصاصی زمینه حضور فعالتر بخش خصوصی دراین عرصه را شاهد باشیم و نهایتا این امر مقدمه ای برفراهم شدن زمینه تغییر نظام جایگاهداری از شیوه فعلی پرداخت کارمزد به شیوه حق العمل مشابه سایر کشورهای دنیا باشد.

مدارک لازم جهت پذیرش متقاضی
1– تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
2- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
3- گواهی عدم سوء پیشینه درمحاکم قضائی وانتظامی
4-گواهی عدم سوء پیشینه از ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز
5-فیش واریزی به مبلغ بیست میلیون ریال بعنوان سپرده حسن انجام کار به حساب معرفی شده از سوی شرکت
6- سند ثبتی زمین یا مجوز معتبر استفاده از زمین
7-کروکی کامل اززمین پیشنهادی
8-فرم تکمیل شده درخواست و تعهد نامه ثبتی

مراحل صدور مجوز احداث
1- مراجعه متقاضی به معاونت بازرگانی منطقه
2- دریافت کتابچه راهنمای احداث جایگاه اختصاصی
تذکر : دریافت کتابچه راهنمای احداث جایگاه اختصاصی هیچگونه تعهدی را برای شرکت تا ارائه مدارک مورد درخواست وصدور موافقت اصولی ایجاد نخواهد کرد و صرفا جهت اطلاع رسانی خواهد بود
3- تکمیل فرم درخواست وارئه مدارک به معاونت بازرگانی
4- بررسی مدارک توسط کارشناسان بازرگانی
5- بازدید از زمین پیشنهادی توسط کارشناسان فنی و ایمنی شرکت
6-اعلام پذیرش متقاضی و معرفی جهت اخذ استعلام از شهرداری یا وزارت راه و ...
7- دریافت پاسخ استعلام و معرفی به خدمات مهندسی جهت دریافت اطلاعات استانداردهای لازم ،نقشه های طراحی شده توسط مشاورین بخش خصوصی و تائید نهائی مهندسی منطقه و واحد HSE
8- ارائه نقشه طراحی شده توسط مشاورین بخش خصوصی
9-تائید نهایی کارشناسان مهندسی ،HSE، بازرگانی
10-صدور مجوز احداث