رئیس ناحیه مرکزی

  تصویر
 نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
تلفن ناحیه 
فکس 
 
 جعفری

 

 

 

 

ولی اله جعفری

 

 

 

 

فوق لیسانس مدیریت

 

 

 

 

086-32218104

 

 

 

 

 086-32218101

   
آدرس ناحیه مرکزی:اراک-میدان ولی عصر-خیابان پیروزی اسلام-کد پستی 38135