رئیس ناحیه ساوه

 تصویر نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی 
تلفن ناحیه 
فکس
   مرتضی جلالی فر
   086-42224448  086-42233338


آدرس ناحیه ساوه:

ساوه-بلوار شهید مطهری-کد پستی 391564384