واحد اموراداری منطقه استان مرکزی

 تصویر نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 فکس
 1

 

 

 

عباس خسروی

 

 

 

لیسانس حسابداری

 

 

 

 33493332

 

 

 

33668894


 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی
کیلومتر 20جاده اراک به سمت شازند , جنب پالایشگاه امام خمینی شازند

صندوق پستی :
کد پستی : 41113 - 38671
شماره تلفن : 33668868-086
شماره نمابر: 33668894-086
مرکز پاسخگویی : 09627