رئیس خدمات مهندسی منطقه استان مرکزی

تصویر نام ونام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 فکس
  عبدالحمید ظاهر طحان
 لیسانس مکانیک ( حرارت و سیالات )
 33493329 086-38626409

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی
کیلومتر 20جاده اراک به سمت شازند , جنب پالایشگاه امام خمینی شازند

صندوق پستی :
کد پستی : 41113 - 38671
شماره تلفن : 33668868-086
شماره نمابر: 33668894-086
مرکز پاسخگویی : 09627