سامانه هوشمند سوخت

 تصویر نام نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 سمت
 تلفن محل کار
 محترمی  پریسا محترمی

 مهندس کامپیوتر نرم افزار

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

 رئیس سامانه هوشمند سوخت
 08632218355

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی
کیلومتر 20جاده اراک به سمت شازند , جنب پالایشگاه امام خمینی شازند

صندوق پستی :
کد پستی : 41113 - 38671
شماره تلفن : 33668868-086
شماره نمابر: 33668894-086
مرکز پاسخگویی : 09627