واحد تامین وتوزیع منطقه استان مرکزی

 تصویر
 نام ونام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 فکس
 تارخ

 

 

        علیرضا تارخ

 

 

 لیسانس آمار

 

 

 33493314

 

 

33668894


 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی
کیلومتر 20جاده اراک به سمت شازند , جنب پالایشگاه امام خمینی شازند

صندوق پستی :
کد پستی : 41113 - 38671
شماره تلفن : 33668868-086
شماره نمابر: 33668894-086
مرکز پاسخگویی : 09627