رئیس تاسیسات و عملیات انبار نفت( شهید رحیم آنجفی) منطقه استان مرکزی

 تصویر
 نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
فکس 
متولی

 

 

 

 علیرضا متولی

 

 

مهندسی مکانیک

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

 

 

 

 33493355

 

 

 

086-38224608

 

 

 


 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی
کیلومتر 20جاده اراک به سمت شازند , جنب پالایشگاه امام خمینی شازند

صندوق پستی :
کد پستی : 41113 - 38671
شماره تلفن : 33668868-086
شماره نمابر: 33668894-086
مرکز پاسخگویی : 09627