مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی

 تصویر
 نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
تلفن محل کار
فکس

   

 

 

 

 

 عبداله گیتی منش

 

 

 

 

 

 

1.

2.

 

 

 

 33668868

 

 

33677443


 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی
کیلومتر 20جاده اراک به سمت شازند , جنب پالایشگاه امام خمینی شازند

صندوق پستی :
کد پستی : 41113 - 38671
شماره تلفن : 33668868-086
شماره نمابر: 33668894-086
مرکز پاسخگویی : 09627