فرم تکریم ارباب رجوع منطقه استان مرکزی

.
.
آیا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست ارئه شده است ؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
آیا خدمات مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
نام فرد یا افرادی که در ارتباط با کار شما مناسبترین برخورد و همکاری را داشته اند مرقوم فرمایید:
نام فرد یا افرادی که در ارتباط با کار شما برخورد نا مناسب داشته اند را مرقوم فرمایید:
چنانچه درخواستی خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را بنویسید (با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید:

* = ضروری