جزییات خبر

روابط عمومی منطقه استان مرکزی:

حجت الاسلام کافی رئیس امور روحانیون وستاد اقامه نماز شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران بر توسعه وترویج هرچه بیشتر نماز در سطح شرکتهای مربوطه تاکید کرد.

(سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸) ۱۰:۱۱

حجت الاسلام کافی رئیس امور روحانیون وستاد اقامه نماز شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران به منظور بررسی راهکارهای توسعه وترویج هرچه بیشتر نماز در سطح منطقه استان مرکزی حضور یافتند.

در نشستی که حجت الاسلام کافی رئیس امور روحانیون وستاد اقامه نماز شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران با سرپرست منطقه استان مرکزی ،واعضای شورای فرهنگی این شرکت داشت فرایند های مختلف توسعه وترویج فرهنگ نماز مورد ارزیابی ،پایش وبررسی قرار گرفت وبر اهمیت این موضوع جهت تاثیر گذاری بیشتر در بین مخاطبین جامعه تاکید کرد.وی به سیاستگذاریهای آینده برای نماز اشاره کرد وگفت با تعیین یک سری شاخص در سطح کارکنان شرکت وهدف گذاری برای تحقق آنهامی توان بسیاری از فراینهای فعلی را بهبود بخشید.در ادامه این نشست جمشیدی سرپرست منطقه استان مرکزی نیز به اهمیت موضوع اشاره کرد وگفت باآسیب شناسی فرایندهای فعلی می توان به تحقق هرچه بیشتر اهداف تعیین شده کمک کرد.ایشان جوانان را یکی از مخاطبان ستاد اقامه نماز شرکت تلقی کرد وگفت :برای جوانان به عنوان سرمایه های ویژه این شرکت باید هدف گذاری کرد تا براساس اهداف تعیین شده بتوان برای آنها گامهای موثری را برداشت.در ادامه برنامه های اعلام شده وزارت نفت در خصوص نماز مورد بررسی قرار گرفت وایشان عملکرد فرهنگی این منطقه را رضایت بخش واز فعالان این عرصه تقدیر وتشکر نمود.

حضور حجت الاسلام کافی در منطقه
حضور حجت الاسلام کافی در منطقه
حضور حجت الاسلام کافی در منطقه

روابط عمومی
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید