آرشیو اخبار

امروز : پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت : ۱۲:۳۱

[۱۳۸۵]  ::  [۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  :: 
[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]
تعداد اخبار : ۳

مدیر منطقه چهارمحال و بختیاری از کارمندان برگزیده تقدیر بعمل آورد

 
مقارن با هفته دفاع مقدس مدیر منطقه چهارمحال و بختیاری از کارمندان برگزیده عرصه های شغلی و فرهنگی تقدیر بعمل آورد.
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ , ۱۱:۴۲

۱ ۲ ۳
۳ مورد، صفحه ۱ از ۳