سعید جمشیدی

سعید

جمشیدی

۲۹ تیر ۱۳۹۹

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی

08633433313

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی صنایع

سوابق شغلی : رئیس HSE ستاد پخش، معاون فنی و عملیاتی منطقه قزوین
تاریخ آخرین بروزرسانی ۴ اَمرداد ۱۳۹۹