چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

رئیس ناحیه خمین

 تصویر نام ونام خانوادگی 
مدرک تحصیلی 
تلفن ناحیه 
فکس
 سراجی

 

 

 

 حسن سراجی

 

 

 

کارشناس مدیریت صنعتی

 

 

 

086-46335097

 

 

 

 

 

 

086-46335093

 

 

 

 

 

 

 

آدرس ناحیه خمین:خمین =بلوار الیگودرز(شهدای دانشجو)-کد پستی 3881633189