چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

رئیس ناحیه ساوه

 تصویر نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی 
تلفن ناحیه 
فکس
 امیر عباس سرایی امیر عباس سرایی
 فوق لیسانس مدیریت صنعتی
 086-42224448  086-42233338


آدرس ناحیه ساوه:

ساوه-بلوار شهید مطهری-کد پستی 391564384