چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

رئیس ناحیه دلیجان

تصویر  نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
تلفن ناحیه 
 فکس
  وحید مرزبان
مهندسی کامپیوتر
 086-44228351  086-44228215

آدرس ناحیه دلیجان:

دلیجان-خیابان شهید بهشتی جنوبی-کوچخ خندق-کدپستی 3791933769