چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

کارشناس و هماهنگی نظارت و کنترل منطقه استان مرکزی

 تصویر نام و نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 
بهرام صمدی

 

 

بهرام صمدی

 

 

 فوق دیپلم حسابداری

 

 

 33493346

 

 

33668894