چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

رئیس ایمنی و اتش نشانی منطقه استان مرکزی (HSE -MS )

 تصویر
 نام ونام خانوادگی
 مدرک تحصیلی
 تلفن محل کار
 فکس
زاهدی

 

 

 

حسن زاهدی

 

 

 

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

 

 

 

33493365

 

 

 

 

 

 

086-38626423