چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

گاز مایع LPG


 ساختار:

گاز مایع، عمدتاً مخلوطی از دو هیدروکربن سبک نفتی به نام پروپان و بوتان است. این گازها از مواد سبک بالاسری برجهای تقطیر پالایشگاه­ها حاصل می­شود.

 

 

مشخصات:

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

ASTM  D2163

0.2max

٪vol

C2  Hydrocarbon

ASTM  D2163

*

٪vol

C3  Hydrocarbon

ASTM  D2163

*

٪vol

C4  Hydrocarbon

ASTM  D2163

2max

٪vol

C5  Hydrocarbon

ASTM

Negative

-

Hydrogen sulphide

IP.104(A)

0.23max

g/m3

Mercaptan sulphur

-

12

g/m3

Odorizing agent

 

توجه: قبل از بودار کردن گاز مایع توسط اتیل مرکاپتان امکان استفاده وجود ندارد.

* با توجه به فصل مصرف، درصد حجمی پروپان بین 70-15 و درصد حجمی بوتان بین 85-30 متغیر است. 

آبادان و بندر عباس

 1 st ESFAND TO 1st KHORDAD

1 st AZAR TO 1 st ESFAND

1 st MEHR TO   1 st AZAR

1 st KHORDAD TO 1 st MEHR

 

 

30-50

50-70

50-70

30-50

30-50

50-70

15-35

65-85

vol ٪  C3 'S

vol ٪  C4 'S

 

تهران، اراک، شیراز، کرمانشاه و اصفهان

1 st FARVARDIN TO 1st KHORDAD

1 st ABAN TO 1 st FARVARDIN

1 st SHAHRIVAR TO 1 st ABAN

1st KHORDAD TO 1 st SHAHRIVAR

 

30-50

50-70

50-70

30-50

30-50

50-70

15-35

65-85

vol ٪  C3 'S

vol ٪  C4 'S

 

 

تبریز

1 st ORDIBEHESHT TO 1 st TIR

1 st ABAN TO 1 st ORDIBEHESHT

1 st SHAHRIVAR TO 1 st ABAN

1 st TIR TO 1 ST SHAHRIVAR

 

30-50

50-70

50-70

30-50

30-50

50-70

15-35

65-85

vol ٪  C3 'S

vol ٪  C4 'S

 

کاربرد:

  •         به عنوان سوخت در وسائل گازسوز خانگی
  •         به عنوان سوخت جایگزین در خودروها
  •         به عنوان سوخت در صنایع مختلف
        به عنوان گاز جایگزین گاز فرئون در قوطی­های آئروسلی