چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

نفتکوره 280 و 380

این فرآورده­های برش­های سنگین نفتی حاصل از باقیمانده برجهای تقطیر هستند که با استفاده از برش­های سبکتر تنظیم گرانروی شده و بعنوان سوخت عرضه می­شوند. ترکیب درصد هیدروکربن­های متشکله، ارزش حرارتی مناسبی را به سوخت بخشیده و مقدار فلزات موجود، در سیستم­های مصرف کننده ایجاد اشکال نمی­کند.

 

مشخصات :

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

------

380

280

------

kind of fuel oil

Astm  D1298

990

970

kg/m3

Density @ 15°C (max)

Astm  D445

380

280

c.st

Kinematic viscosity @ 50°C (max)

Astm  D97

32

24

°C

Pour point (max)

Astm  D93

65

65

°C

Flash point (min)

Astm  D1552

3.5

3.5

%wt

SulphurTotal (max)

Astm  D189

15

15

%wt

Carbon Residue Conradson(max)

Astm  D482

0.15

0.05

%wt

Ash (max)

Astm  D1796

1.0

0.5

% vol

Water & sediment (max)

Astm  D4868

41.7

41.8

MJ/kg

Calorific value higher (min)

کاربرد:

به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هائی که در سیستم احتراق آنان نفت کوره متوسط پیشنهاد شده است.