چهارشنبه۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱

نفتکوره سنگین

این فرآورده باقیمانده سنگین حاصل از تقطیر نفت خام در برجهای تقطیر است که عمدتاً نیازی به اختلاط با فرآورده ­های سبک ، به منظور تنظیم گرانروی نداشته و مستقیماً قابل عرضه می­ باشد. درصد گوگرد مناسب و ارزش حرارتی خوب، از ویژگی­های این سوخت می­باشد.

 

TEST METHOD

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

Astm  D1296

998

kg /m3

Density @ 15 ° C (Approx)

Astm  D445

72

c.st

Viscosity kinematic @ 100 °C(max)

Astm  D97

38

° C

Pour point (max)

Astm  D93

65

° C

Flash point (min)

Astm  D1552

3.5

%wt

SulphurTotal ( max)

Astm  D189

15

%wt

Carbon Residue Conradson (max)

Astm  D482

0.15

%wt

Ash (max) %mass

Astm  D1796

1.0

% vol

Water & sediment (max)

Astm  D4868

40.7

MJ/kg

Calorific value higher (min)

-----

150

wt/ppm

Vanadium (Approx)

-----

40

wt/ppm

Nickel (Approx)

-----

15

wt/ppm

Sodium (Approx)

 

کاربرد:

به عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه هائی که در سیستم سوختی آنها، سوخت سنگین پیشنهاد شده است.